นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 6M2566

รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 02 ต.ค. 2566 13:56
SET:
CBG 82.25
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
+0.25 (0.30%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
2,388,952

ปฏิทินนักลงทุน

ไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(66) 02-636-6111
ติดต่อเรา