นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 9M2565

รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 30 ม.ค. 2566 16:39
SET:
CBG 103.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
+2.00 (1.98%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
3,748,215

ปฏิทินนักลงทุน

ไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(66) 02-636-6111
ติดต่อเรา