นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลื่อนลง

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2566

รายได้รวม
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 เม.ย. 2567 16:38
SET:
CBG 61.75
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
-1.00 (-1.59%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
2,507,341

ปฏิทินนักลงทุน

26 เม.ย. 2567
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM)
เพิ่มไปยังปฏิทิน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(66) 02-636-6111
ติดต่อเรา