SET:
CBG 87.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
-3.25 (-3.60%)
ปรับปรุงเมื่อ:
28 ก.ย. 2565 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
12,801,379
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
1,124,624,950
ช่วงราคาระหว่างวัน:
87.00-90.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
87.00-126.50
ราคาเปิด
90.00
วันก่อนหน้า:
90.25
สูงสุด:
90.00
ต่ำสุด:
87.00