SET:
CBG 82.25
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
+0.25 (0.30%)
ปรับปรุงเมื่อ:
02 ต.ค. 2566 14:44
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
2,449,558
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
200,642,275
ช่วงราคาระหว่างวัน:
81.25-82.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
61.25-106.00
ราคาเปิด
82.00
วันก่อนหน้า:
82.00
สูงสุด:
82.50
ต่ำสุด:
81.25