SET:
CBG 68.50
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
-1.00 (-1.44%)
ปรับปรุงเมื่อ:
01 มี.ค. 2567 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
3,180,353
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
220,781,975
ช่วงราคาระหว่างวัน:
68.50-70.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
61.25-101.50
ราคาเปิด
69.75
วันก่อนหน้า:
69.50
สูงสุด:
70.50
ต่ำสุด:
68.50