SET:
CBG 116.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
+0.50 (0.43%)
ปรับปรุงเมื่อ:
08 ธ.ค. 2564 16:49
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
2,819,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
328,620,250
ช่วงราคาระหว่างวัน:
116.00-117.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
104.00-156.00
ราคาเปิด
116.50
วันก่อนหน้า:
115.50
สูงสุด:
117.00
ต่ำสุด:
116.00