SET:
CBG 103.50
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
-1.00 (-0.96%)
ปรับปรุงเมื่อ:
17 พ.ค. 2565 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
6,820,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
702,274,850
ช่วงราคาระหว่างวัน:
101.50-106.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
96.75-156.00
ราคาเปิด
105.50
วันก่อนหน้า:
104.50
สูงสุด:
106.00
ต่ำสุด:
101.50