SET:
CBG 103.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง):
+2.00 (1.98%)
ปรับปรุงเมื่อ:
30 ม.ค. 2566 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
3,748,215
มูลค่าการซื้อขาย (บาท):
383,502,600
ช่วงราคาระหว่างวัน:
100.50-103.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
80.25-116.00
ราคาเปิด
101.00
วันก่อนหน้า:
101.00
สูงสุด:
103.00
ต่ำสุด:
100.50