คาราบาวรับมอบรางวัล Alpha Southeast Asia's Institutional Investor Awards for Corporates 2017 จากการจัดผลโหวตของนิตยสาร Alpha Southeast Asia

ผลโพลจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ที่รวบรวมโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ได้โหวตให้ คาราบาวกรุ๊ป เป็นหนึ่งในสามบริษัทที่ได้รับรางวัล Most Organised Investor Relations, Best Senior Management IR Support และ Best Strategic Corporate Social Responsibility นอกจากนั้น คุณพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ (Mr.Pongsarn Klongwathanakith) CFO ของคาราบาวกรุ๊ป ได้รับการโหวตให้เป็น the Best CFO in Thailand ในงาน 7th Annual Southeast Asia’s Institutional Investor Awards for Corporates 2017.

Alpha Southeast Asia เป็นนิตยสารสำหรับนักลงทุนสถาบันที่เน้นการนำเสนอข้อมูลในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม เพื่อกลุ่มนักลงทุนในต่างประเทศทั่วโลก โดย Alpha Southeast Asia เป็นหนึ่งในนิตยสารชั้นนำที่ดำเนินการอย่างอิสระ และไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทใดเพียงบริษัทหนึ่งหรือสำนักสื่อใดสื่อหนึ่ง

Alpha awards เป็นรางวัลที่เกิดจากการโหวตของนักลงทุนสถาบัน โดยให้นักลงทุนสถาบันเป็นผู้นำเสนอชื่อบริษัทที่มีการจัดการที่ดี เพื่อคัดเลือกเพียง 3 บริษัทที่โดดเด่น ในแต่ละรางวัล และคัดเลือกเพียง 1 บริษัท ในรางวัลดังต่อไปนี้ Best CFO, Most Improved Investor Relations และ Best Annual Report